Ne kemi për qëllim të drejtojmë biznesin tonë në një mënyrë që është etike, e përgjegjshme dhe e qëndrueshme, duke adoptuar sistemet udhëheqëse të menaxhimit dhe standardet për të na ndihmuar të përmirësojmë vazhdimisht performancën tonë.

Sistemet e menaxhimit

Në Kosovë, ne kemi zbatuar sisteme të menaxhimit të pranuara ndërkombëtarisht në lidhje me cilësinë, sigurinë e ushqimit, mjedisin, shëndetin dhe sigurinë. Kjo përfshin:

Ne po punojmë që të arrijmë certifikim të plotë në të gjitha këto pika për të gjitha fabrikat në Grupin tonë dhe të raportojmë progresin tonë në Raportin e Integruar Vjetor

Standardet

Përveç kësaj, ne ndjekim standardet kryesore të jashtme për menaxhimin, matjen dhe raportimin e çështjeve specifike. Kjo përfshin:

Parametrat e mjedisit

Në të gjitha mbushtoret ne monitorojmë parametrat e mëposhtëm mjedisor:

 

Biodiversiteti

Ne monitorojmë me shumë kujdes ndikimin e aktiviteteve dhe produkteve tona në zonat e mbrojtura dhe zonat me vlerë të lartë të biodiversitetit. Ne nuk kemi identifikuar ndonjë ndikim të madh në këto vende.

Gjithashtu, speciet në listën e kuqe të specieve të rrezikuara sipas IUCN dhe në listat nacionale, nuk janë prezentë në vendet ku biznesi ynë operon.