Naš cilj je da poslujemo u skladu sa etičkim standardima, na odgovoran i održiv način. Primenjujemo vodeće sisteme i standarde upravljanja kako bismo kontinuirano poboljšavali svoj učinak.

Sistemi upravljanja

U Srbiji primenjujemo međunarodno priznate sisteme upravljanja u oblasti kvaliteta, bezbednosti prehrambenih proizvoda, zaštite životne sredine, kao i zdravlja i bezbednosti na radu, a to su:

Naš cilj je da sve punionice u našoj Grupi budu sertifikovane u skladu sa navedenim sistemima, a o postignutom napretku izveštamo u godišnjem izveštaju o KDO na nivou Grupe.

 

Standardi

Primenjujemo vodeće međunarodne standarde za upravljanje, merenje i izveštavanje o konkretnim pitanjima, a to su:

Ekološki parametri

U svim punionicama se prate sledeći ekološki parametri:

Potrošnja energije

 

Biodiverzitet

Sa izuzetnom pažnjom pristupamo praćenju uticaja naših aktivnosti i proizvoda na zaštićenim područjima i na područjima visoke vrednosti u pogledu biodiverziteta. Na ovim specifičnim područjima nismo identifikovali značajne uticaje. Takođe, na područjima naših poslovnih delatnosti nisu prisutne vrste sa Crvenog popisa (IUCN) i nacionalnih popisa ugroženih vrsta.