Naš poslovni model je u srcu svega što radimo. U skladu sa njim određujemo aktivnosti u kojima učestvujemo, odnose od kojih zavisimo, ishode i rezultate koje želimo da postignemo kako bismo stvorili vrednost za sve zainteresovane strane – u kratkom, srednjem i dužem roku.

Naš kapital

Pažljivo upravljamo sredstvima prilikom poslovanja kako bismo očuvali resurse koji su nam dostupni.

Dodajemo vrednost …

Stalnom optimizacijom naše proizvodnje

Proširivanjem distribucije, povećavamo efikasnost putem angažovanja spoljnjih saradnika

Udruživanjem snaga sa našim kupcima kako bismo postigli savršenu efikasnost

Deljenje vrednosti

Stvaramo vrednosti za naše zainteresovane strane koje, zauzvrat, postepeno grade vrednost za našu kompaniju.