Modeli ynë i biznesit është në thelb të çdo gjëje që ne bëjmë. Ai përcakton aktivitetet në të cilat angazhohemi, marrëdhëniet në të cilat llogarisim dhe rezultatet që ne synojmë t’i arrijmë, në mënyrë që të krijojmë vlerë për të gjitha palët e interesit - qoftë për afat të shkurtër, të mesëm apo më afatgjatë.

Kapitali ynë

Ne i menaxhojmë me kujdes burimet e biznesit tonë, duke u fokusuar tek ruajtja e resurseve:

Ne shtojmë vlerë duke…

Përmirësuar vazhdimisht infrastrukturën e prodhimit

Zgjeruar rrjetin e shpërndarjes duke e rritur efikasitetin përmes bashkëpuntorëve të jashtëm

Bashkuar forcat me konsumatorët tonë për një ekzekutim të përsosur

Vlerat

Ne krijojmë vlerë për palët e përfshira, e kjo pastaj krijon vlerë për kompaninë tonë.

Punëtorëtzhvillimi, vlerësimi dhe shpërblimi i njerëzve tonë siguron një forcë punëtore të motivuar dhe të shkathët