Coca-Cola HBC investon në zhvillimin e komunitetit dhe përkrahë projektet dhe iniciativat e ndryshme në mbarë territorin ku vepron.

Në linjë me prioritetet strategjike të Coca-Cola HBC si një biznes i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm, në territorin e Kosovës përkrahen projekte që ofrojnë zgjedhje afatgjata dhe që sjellin përfitim për komunitetin.

Prioritetet e Coca-Cola HBC për sponsorizim dhe donacione përfshijnë

Kërkesat për sponsorizim dhe donacione duhet të bëhet në mënyrë elektronike, përmes [email protected]