Prodhimi dhe shpërndarja e pijeve cilësore që nga viti 1997

Rreth nesh

Zbuloni

Shkurtimisht për Coca‑Cola HBC Kosova

Coca-Cola HBC Kosovo është qendër distribuimi e Coca-Cola HBC për tregun e Kosovës. Coca-Cola HBC është një nga mbushësit më të mëdhenj në botë të brendeve të kompanisë Coca-Cola


Awards

Coca-Cola HBC Kosova ka fituar çmimin “Taksapaguesi më i përpiktë dhe më i madh”

Coca-Cola HBC Kosova ka fituar çmimin “Taksapaguesi më i Përpiktë dhe i Madh në Kosovë” që nga viti 2005, gjë që ka çuar në relacione që pasqyrojnë dhe demonstrojnë respekt të ndërjsellë me Autoritetet e Administratës Tatimore, Doganore si dhe autoritetet lokale.


Rreth kompanisë

Historia e Coca-Cola HBC

Ne kemi një trashëgimi të pasur dhe ardhmëri inkurajuese - që nga krijimi i Coca-Cola-s në vitin 1886 e deri te njohja si lider në industri nga Indeksi i Qëndrueshmërisë Dow Jones


Vizioni, strategjia dhe synimi ynë

Vizioni i Coca-Cola HBC është që të bëhet një lider i padiskutueshëm në çdo treg që bën biznes.


Marrëdhënia me kompaninë Coca-Cola

Ne jemi qendër distribuimi e kompanisë Coca-Cola HBC, partnere e kompanisë Coca-Cola dhe anëtare e sistemit të Coca-Cola, që është sistemi më i gjerë i shpërndarjes së pijeve joalkoolike në botë.


Krijimi dhe ndarja e vlerave me palët e interesit

Më shumë