Bëhet duke ndërtuar partneritete të qëndrueshme që ne mund të justifikojmë besimin e klientëve tanë dhe të krijojmë vlera të përbashkëta

Ne jemi një kompani që operon në mënyrë të qëndrueshme. Për ne, është shumë e rëndësishme që në çdo kohë t’i përgjigjemi pritshmërive të palëve të interesit. Ne marrim parasysh atë që është e rëndësishme për biznesin tonë dhe për partnerët tanë të biznesit, klientët, konsumatorët dhe furnizuesit. Vetëm në këtë mënyrë mund të përmirësojmë biznesin tonë, të justifikojmë besimin e tyre dhe të krijojmë vlera të përbashkëta.

Qëllimet tona

Angazhimi ynë ndaj cilësisë

Standardet tona të brendshme në lidhje me përgjegjësinë tonë për produktet përfshijnë:

• Politiken e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit

• Sistemin e menaxhimit të cilësisë të kompanisë Coca-Cola

• Politiken globale të etiketimit