Shpërndarja për klientët tanë

Aktivitetet tona

Zbuloni

Prodhimi në Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC mbështet dhe promovon mbushtore dhe magazina të qëndrueshme; ne jemi gjithmonë në kërkim për të prezantuar procese dhe zgjidhje inovative.


Zbuloni

Rrjeti i furnizimit

Rrjeti ynë i furnizimit luan një rol qendror në biznesin tonë, duke siguruar që në të gjitha proceset tona të minimizojmë ndikimin tonë në mjedis dhe të sigurojmë qëndrueshmëri në rrjetin tonë të vlerave.


Zbuloni

Sponsorizime dhe donacione

Coca-Cola HBC investon në zhvillimin e komunitetit dhe përkrahë projektet dhe iniciativat e ndryshme në mbarë territorin ku vepron.