Krijimi dhe shpërndarja e vlerave

Qëndrueshmëria

Qëndrueshmëria është e integruar në të gjitha aspektet e biznesit tonë ndërsa shikojmë të krijojmë dhe ndajmë vlerën për të gjitha palët tona të interesit.

Zbuloni

Sistemet dhe standardet

Ne kemi për qëllim të drejtojmë biznesin tonë në një mënyrë që është etike, e përgjegjshme dhe e qëndrueshme, duke adoptuar sistemet udhëheqëse të menaxhimit dhe standardet për të na ndihmuar të përmirësojmë vazhdimisht performancën tonë.


Shkarko

Coca-Cola HBC 2017 Raporti vjetor i integruar

Shkarko (pdf,5.46 MB)

Menaxhimi i qëndrueshmërisë

Qasja e qëndrueshmërisë

Ne kemi punuar vazhdimisht për të integruar përgjegjësinë korporative dhe qëndrueshmërinë në të gjitha aspektet e biznesit tonë.


Shëndeti dhe mirëqenia

Produktet tona mund të jenë pjesë e një jetese aktive dhe të shëndetshme që përfshin një dietë të ekuilibruar dhe aktivitet të rregullt fizik.


Pasqyrë e përgjithshme e mjedisit

Minimizimi i ndikimit tonë mjedisor në të gjithë zinxhirin e vlerave është një objektiv kryesor për ne. Ne kemi përcaktuar objektivat vjetore të përmirësimit që nga viti 2004 dhe po punojmë drejt qëllimeve ambicioze për vitin 2020.


Përgjegjësia e korporatave është një pjesë e domosdoshme e kulturës sonë

Qasja e qëndrueshmërisë