Minimizimi i ndikimit tonë mjedisor në të gjithë zinxhirin e vlerave është një objektiv kryesor për ne. Ne kemi përcaktuar objektivat vjetore të përmirësimit që nga viti 2004 dhe po punojmë drejt qëllimeve ambicioze për vitin 2020.

Qëllimi ynë është të zvogëlojmë vazhdimisht ndikimet e drejtpërdrejta të operimit tonë në mjedis, si dhe ndikimet indirekte të furnizuesve dhe partnerëve tanë.

Qasja jonë ndaj mbrojtjes së mjedisit bazohet në inovacionin dhe vazhdimisht gjetjen e mënyrave të reja për të arritur qëndrueshmërinë, si dhe për të zvogëluar ndikimet tona negative në mjedis.

Duke pasur parasysh ndikimet më të rëndësishme të biznesit tonë në nivel global dhe në Kosovë, ne jemi të fokusuar dhe dëshirojmë të jemi një lider global në fushat e mëposhtme:

Ne jemi plotësisht në pajtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi për mbrojtjen e mjedisit.

Politikat dhe standardet mjedisore

Ne zbatojmë sistemin e njohur ndërkombëtarisht ISO 14001, si dhe një sërë procedurash dhe politikash të brendshme, duke përfshirë:

Qasja jonë është të sigurojmë që të gjithë punonjësit tanë të kuptojnë përgjegjësitë e tyre. Trajnimi i induksionit për punëtorët e rinj në Coca-Cola HBC Kosova përfshin një element rreth mbrojtjes së mjedisit. Ne mbajmë një sërë trajnimesh për të përmirësuar kompetencat e punonjësve tanë në këtë fushë.