Vizioni i Coca-Cola HBC është që të bëhet një lider i padiskutueshëm në çdo treg që bën biznes.

Qasja jonë pasqyron se kush jemi dhe si sillemi ne:

Vlerat tona

Gjithçka fillon me vlerat tona. Ato na dallojnë, motivojnë dhe inspirojnë që të arrijmë qëllimet tona.

Njerëzit tanë

Njerëzit tanë luajnë rol kyç në rritjen e qëndrueshme të biznesit tonë. Për këtë arsye ne jemi të përkushtuar që të punësojmë, zhvillojmë dhe të angazhojmë talentë të rinj dhe inkurajojmë një frymë të performancës së lartë në tërë biznesin.

Kuadri strategjik

Gjithçka merr kuptim në kuadrin strategjik, të nxitur nga katër prioritete strategjike: besimi i komunitetit, rëndësia e konsumatorëve, preferencat e konsumatorëve dhe kosto e lidershipit

Ne jemi në gjendje të mirë për t’u rritur, pasi në thelb jemi një kompani konkurruese shitëse. Kuadri ynë strategjik na rikujton se suksesi vjen nga bashkëpunimi dhe me partnerin tonë në rritje, kompaninë Coca-Cola.