Ako ste kupac Coca-Cola HBC Kosovo tržišta i imate pitanja za nas, želimo da čujemo od vas.

FAQ

Naša linija može da vam pomogne da dobijete sledeću informaciju:

 FAQ

Ukoliko želite da postanete naš kupac potrebne informacije o uslovima sklapanja ugovora možete dobiti od komercijaliste, koji pokriva teren na kojem se objekat nalazi. Do broja telefona komercijaliste možete doći pozivanjem info linije: +383 38 540 690

Ukoliko su vam potrebni cenovnici naših proizvoda možete ih dobiti od svog komercijaliste, pozivanjem besplatne info linije na broj telefona: +383 38 540 690

Robu mogu poruciti samo kupci koji imaju potpisan ugovor o saradnji.

Roba se može poručiti na dva načina:

Preko komercijaliste koji je zadužen za teren na kome se kupac nalazi

Pozivanjem info linije na broj : +383 38 540 690

Coca‑Cola Hellenic je jedna od malobrojnih kompanija koje imaju točilice u ponudi.  Zbog velikog interesovanja i specifičnosti samog proizvoda preporučljivo je da nas kontaktirate +383 38 540 690 gde možete dobiti dodatne informacije.

Za rashladne vitrine, tende, suncobrane, kao i stolove, stolice, čase i drugi promo material možete se obratiti direktno svom komercijalisti.

Ukoliko se pojavi kvar na rashladnoj vitrini prijavljujete ga svom komercijalisti ili na broj +383 38 540 690

Za eventualni lom prilikom istovara odgovara lice koje vrši istovar. U slučaju žalbe na kvalitet pakovanja potrebno je stopirati istovar kako bi se dokumentovalo stanje pakovanja i izvršio istovar na najbezbedniji mogući način.

Ukoliko se prilikom prijema ili raspakivanja robe uoči bilo kakav nedostatak, a vozač je već otišao, možete prijaviti na broj telefona +383 38 540 690 u kojem ćete navesti: šifru kupca, broj otpremnice, nedostatak na robi i kontakt. Ukoliko ste u mogućnosti možete poslati i fotografije robe na koju imate primedbu.

Takođe ukoliko postoji primedba na rad vozača prilikom istovara robe možete nas kontaktirati na gore navedeni broj telefona info linije.

Otpremnica je dokument koju kupac popunjava prilikom prijema robe i svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je saglasan sa isporukom.

Ukoliko neki od artikala nedostaje prilikom isporuke ili ga sam kupac vraća, to se upisuje pored tog proizvoda na otpremnici u koloni “vraćeno”.  Samo tako popunjena otpremnica je prihvatljiva u slučaju reklamacije i ispravke fakture.

Sva ostala dokumentacija koja se popunjava prilikom primopredaje može biti popunjena (kupčev zapisnik, vozačev zapisnik i sl…), ali je neophodno sve korekcije upisati na otpremnici.

Otpremnica se sastoji iz četiri primerka. Popunjava se prvi (crveni) primerak dok su svi ostali ispod njega kako bi se stanje preslikalo na sve primerke. U slučaju greške potrebno je pečatom overiti korekcije.

Stanje na svim primercima otpremnice mora biti jednako.

Treći primerak (zeleni) ostaje kupcu, ostale primerke vozač uzima i prva dva (crveni i plavi) vraća u Coca‑Cola, a četvrti (crni) zadržava za sebe kao dokaz o isporuci. Fakturisanje se vrši na osnovu prvog i drugog (crvenog i plavog) primerka, pa je neophodno da budu ispravno popunjeni sa svim razlikama.

Postoje dva načina plaćanja: avansni i odloženi.

Kod avansnog plaćanja  je potrebno uplatiti novac unapred u iznosu za koji se roba trebuje. Tom prilikom kao poziv na broj na uplatnici se upisuje: 111111 i šifra kupca.

Kod odloženog plaćanja, kreditni kupci po ugovoru imaju određene kreditne dane, a kao poziv na broj upisuju broj računa/fakture na koju se uplata odnosi.

Coca-Cola je kompanija koja ulaže velike napore u očuvanju životne sredine pa shodno tome reciklira korišćenu burad i palate i ne prodaje korišćenu burad i palate.

Rashladna oprema, suncobrani i drugi promotivni materijali Coca-Cole se ne nalazi u slobodnoj prodaji i nije moguće kupiti. Kupac opremu može dobiti samo potpisivanjem Ugovora o postavci opreme.