Coca-Cola HBC Kosova ka fituar çmimin “Taksapaguesi më i Përpiktë dhe i Madh në Kosovë” që nga viti 2005, gjë që ka çuar në relacione që pasqyrojnë dhe demonstrojnë respekt të ndërjsellë me Autoritetet e Administratës Tatimore, Doganore si dhe autoritetet lokale.