Coca-Cola HBC Kosovo je 2015. dobila nagradu "Najveći i najredovniji poreski obveznik na Kosovu", koja je pokazatelj dobrih odnosa i međusobnog poštovanja sa poreskom upravom, carinskom upravom, sa lokalnim i centralnim vlastima Kosova.