Fushata e Shëndetit dhe Sigurisë Coca-Cola HBC për Siguri në Rrugë, që përkon me fillimin e Dekadës së Veprimit të OKB-së për Sigurinë në Rrugë, u njoh nga Lattitude si një nga iniciativat më inspiruese të sigurisë në 2011.

Fushata e Shëndetit dhe Sigurisë Coca-Cola HBC për Siguri në Rrugë, që përkon me fillimin e Dekadës së Veprimit të OKB-së për Sigurinë në Rrugë, u njoh nga Lattitude si një nga iniciativat më inspiruese të sigurisë në 2011.