Kampanja Coca-Cola HBC za bezbednu vožnju, koja pokriva pokretanje Dekade Ujedinjenih nacija za bezbednost na putevima, priznala je Lattitude kao jednu od najzanimljivijih sigurnosnih inicijativa za 2011

Subota, 1. januara 2011

Kampanja Coca-Cola HBC za bezbednu vožnju, koja pokriva pokretanje Dekade Ujedinjenih nacija za bezbednost na putevima, priznala je Lattitude kao jednu od najzanimljivijih sigurnosnih inicijativa za 2011