Coca-Cola HBC Kroacia ka marrë një Certifikatë Partnere të Punëdhënësit për punën e jashtëzakonshme në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore për gjashtë vjet.

Coca-Cola HBC Kroacia ka marrë një Certifikatë Partnere të Punëdhënësit për punën e jashtëzakonshme në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore për gjashtë vjet.