Kontinuirano ulažemo napore kako bismo integrisali korporativnu odgovornost i održivost u svaki aspekt našeg poslovanja.

Koncepti korporativne odgovornosti i održivosti neodvojivi su deo kulture kompanije Coca‑Cola HBC kojom se rukovodimo kada su u pitanju naše odluke i dugoročne investicije u cilju stvaranja trajne vrednosti.

Naša poslovna strategija je zasnovana na osnovnim principima stvaranja i deljenja vrednosti sa svim našim zainteresovanim stranama: potrošačima, kupcima, zajednicama, zaposlenima i akcionarima, što određuje način na koji ćemo voditi kompaniju, sprovoditi aktivnosti i razvijati naše odnose.

Sarađujemo sa zainteresovanim stranama kako bismo identifikovali važna pitanja u našem poslovanju. Naše obaveze u pogledu održivosti poslovanja proističu iz povezivanja za nas važnih pitanja i naših strateških prioriteta.

Tri strateška cilja održivosti kompanije Coca Cola HBC su:

Zdravlje i zdrave životne navike

Promovišemo zdravlje i zdrave životne navike putem:

 • Naučnih saznanja zasnovanim na dokazima
 • Inovacija
 • Izbora koji pružamo potrošačima
 • Informisanja potrošača na transparentan način
 • Odgovornog marketinga
 • Promocije aktivnog i zdravog života

Više o Zdravlje i zdrave životne navike

Životna sredina

Smanjujemo uticaj na  u celom lancu vrednosti tako što ispunjavamo sledeće ciljeve tamo gde je to moguće:

 • Smanjenje potrošnje vode i energije i generisanog otpada
 • Drastično smanjenje emisije gasova staklene bašte (GHG)
 • Poboljšanje ambalaže, povećanje povraćaja i reciklaže ambalaže, smanjenje otpada koji se odlaže na deponiju
 • Odgovorno snabdevanje

Više o Životna sredina

Zajednica

Dajemo doprinos našim  tako što:

 • Stvaramo pozitivan socio-ekonomski uticaj tamo gde poslujemo
 • Podržavamo programe zajednice za upravljanje i zaštitu voda i životne sredine
 • Realizujemo programe prakse i partnerstva sa obrazovnim institucijama u cilju zapošljavanja mladih
 • Sklapamo partnerstva sa međunarodnim organizacijama kako bismo pružili pomoć u vanrednim situacijama na našoj teritoriji

Više o Zajednica

Naš pristup održivosti se odražava u konkretnim obavezama koje nameravamo da ostvarimo do 2020. godine ili ranije.

Da bismo ​​stekli poverenje naših zajednica, u kompaniji Coca‑Cola HBC prepoznajemo značaj strateškog upravljanja koji smanjuje rizik u celom lancu vrednosti. Kada je moguće, koristimo prednosti koje imamo kao deo Coca‑Cola sistema.

Zalažemo se za uspešno korporativno upravljanje i vođstvo, kao i transparentnost informacija koje objavljujemo. Redovno izveštavamo o napretku koji ostvarujemo u odnosu na naše ambiciozne strategije i dugoročne ciljeve.