Naš sistem snabdevanja ima centralnu ulogu u našem poslovanju jer nam omogućava da u svim procesima smanjimo uticaj na životnu sredinu i obezbeđuje održivost u našem lancu vrednosti, od nabavke sirovina do proizvodnje finalnog proizvoda i distribucije našim kupcima.

Održivi sistem snabdevanja

Proizvodimo i distribuiramo više od dve milijarde jedinica pakovanja naših proizvoda na godišnjem nivou širom sveta. Naša organizacija sistema snabdevanja ima centralnu ulogu u odgovornom upravljanju proizvodnjom i distribucijom, vodeći računa da se u svim našim procesima smanji uticaj na životnu sredinu i obezbedi održivost u lancu vrednosti – od nabavke sirovina do proizvodnje finalnog proizvoda i distribucije našim kupcima.

Naš uspeh zavisi i od stručnosti naših ljudi, naš apsolutni fokus na kvalitet i našeg stalnog ulaganja u naprednu tehnologiju.

 Fokus na kvalitet

U poslovanju razvijamo kulturu u kojoj kvalitet predstavlja ključnu vrednost u celoj organizaciji. Ponovo definišemo našu nultu toleranciju prema neispunjavanju standarda i primenjujemo kontinuum zrelosti  kako bismo omogućili razvoj kulture u čijem je središtu kvalitet i bezbednost hrane.

Ovaj pristup primenjujemo i kada su u pitanju naši dobavljači. Coca‑Cola HBC zahteva od dobavljača prvog nivoa da imaju sertifikat u skladu sa sledećim standardima: ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (životna sredina) i OHSAS 18001 (zdravlje i bezbednost). Dobavljači sastojaka i ambalaže takođe treba da budu sertifikovani u skladu sa standardom FSSC 22000 za bezbednost hrane i Globalnom inicijativom za bezbednost hrane (GFSI).

Kvalitet i bezbednost hrane su i dalje naši glavni prioriteti jer želimo da budemo sigurni da zadovoljavamo očekivanja kupaca i potrošača prilikom ispunjavanja obaveza u pogledu rukovođenja troškovima.

Primenjujemo rigorozne procese kako bismo smanjili mogućnost pojave problema u pogledu kvaliteta na minimum. Međutim, kada se javi problem, naši pouzdani procesi i sistemi nam omogućavaju da ih rešimo brzo i efikasno, kako bi naši klijenti i potrošači zadržali poverenje u naše proizvode.

Optimizacija infrastructure

Poslujemo na velikoj teritoriji koja se prostire od okruga Keri u Irskoj do pacifičke obale Rusije i od Arktičkog kruga do tropskog područja Nigerije. Zahvaljujući takvom geografskom prisustvu, kompanija ima odlične mogućnosti za rast, i ne zavisi od jednog određenog tržišta. Naše geografsko prisustvo otvara brojne mogućnosti, ali donosi i izazove da stalno tražimo načine kako bismo učinili svoju poslovnu infrastrukturu što efikasnijom.

Naš cilj je da izgradimo sistem snabdevanja bez granica koji će omogućiti snabdevanje na našoj teritoriji uz optimalne troškove i brzo uvođenje inovativnih tehnologija. Tražimo mogućnosti za optimizaciju naše infrastrukture, sa ciljem da izgradimo ili transformišemo postojeća postrojenja u efikasna mega postrojenja koja mogu efikasno da zadovoljavaju potrebe kompanije u jednoj zemlji ili celom regionu.

Za optimizaciju poput ove potrebno je uzeti u obzir sistem snabdevanja Grupe u celini, od broja postrojenja i broja i vrste naših linija za punjenje do toga koliko distributivnih centara i magacina imamo.