Za organizaciju fudbalskog turnira u Coca-Cola Cup, Coca-Cola HBC Poland i Coca-Cola Poland Services osvojili su prvu nagradu 2011. godine u kategoriji Pokrovitelj sporta mladih u nagradama sportskog dnevnika Przeglad Sportovi.

Subota, 1. januara 2011

Za organizaciju fudbalskog turnira u Coca-Cola Cup, Coca-Cola HBC Poland i Coca-Cola Poland Services osvojili su prvu nagradu 2011. godine u kategoriji Pokrovitelj sporta mladih u nagradama sportskog dnevnika Przeglad Sportovi.