Coca-Cola HBC Bulgaria je primila najbolje ocene u kategoriji "Big Business" na takmičenju koje prepoznaje kompanije koje značajno doprinose održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Coca-Cola HBC Bulgaria je primila najbolje ocene u kategoriji „Big Business“ na takmičenju koje prepoznaje kompanije koje značajno doprinose održivom razvoju i zaštiti životne sredine.