Coca-Cola HBC Grčka dobila je tri priznanja na nagradama za zdravlje i sigurnost za 2014. godinu: dva zlata u industriji hrane i pića i kategorijama poboljšanja učinka na zdravlje i sigurnost, kao i Silver za kampanje zdravog radnog mjesta.

Sreda, 1. januar 2014

Coca-Cola HBC Grčka dobila je tri priznanja na nagradama za zdravlje i sigurnost za 2014. godinu: dva zlata u industriji hrane i pića i kategorijama poboljšanja učinka na zdravlje i sigurnost, kao i Silver za kampanje zdravog radnog mjesta.