Coca-Cola HBC Poljska je na ovom takmičenju na vrhu FMCG kategorije, koju su organizirali poslodavci Poljske, najveća i najstarija konfederacija poslodavaca u Poljskoj.

Subota, 1. januara 2011

Coca-Cola HBC Poljska je na ovom takmičenju na vrhu FMCG kategorije, koju su organizirali poslodavci Poljske, najveća i najstarija konfederacija poslodavaca u Poljskoj.