Svesni smo važnosti kreiranja vebsajta koji će biti inkluzivnog karaktera i dostupan svim korisničkim grupama.

Svesni smo važnosti kreiranja vebsajta koji će biti inkluzivnog karaktera i dostupan svim korisničkim grupama. Ova stranica se stoga bavi:
•    našim pristupom u omogućavanju dostupnosti ovog sajta za sve korisnike;
•    karakteristikama koje će unaprediti dostupnost sajta;
•    šta da radite ukoliko imate pitanja ili želite da svoje utiske podelite sa nama.

 

Naš pristup

Verujemo da je ovaj sajt u skladu sa zahtevima navedenim u ključnim elementima 1. prioriteta Smernica 1.0 Inicijative za dostupnost veb sadržaja WWW Konzorcijuma (WCAG WAI).

 

Karakteristike pristupačnosti

Veličina teksta

 

Veličinu teksta možete menjati putem opcije za promenu veličine teksta na vašem pretraživaču: opcija „View” – Veličina teksta.

 

Elementi u zaglavlju

 

HTML elementi u zaglavlju se koriste s ciljem predstavljanja strukture stranice, kao i  postojećih pomoćnih tehnologija koje omogućavaju navigaciju sa jednog zaglavlja na drugo.

 

Tekst linkova

 

Svi hiperlinkovi treba da imaju smisla kada se čitaju van konteksta, a format korišćen za njihovo prikazivanje drugačiji je od ostatka teksta.
Neuslovljenost JavaScript-om
JavaScript ili druge slične tehnologije, korišćene za navigaciju i izvršavanje odgovarajućih funkcija, uvek prate i alternativni mehanizmi u slučaju da vaš pretraživač ne podržava ove tehnologije.

Kontrast boja

 

Vodimo računa o kombinaciji boje teksta i pozadine kako bismo obezbedili postojanje odgovarajućeg kontrasta, a na informacije nikada ne upućujemo samo bojom već i nekim drugim mehanizmima.

 

Stil formatiranja

 

Koristimo „Cascading Style Sheets (CSS)” za kontrolisanje prezentacije stranica, kao i odgovarajući „markup” sadržaja. Ukoliko vaš pretraživač ne podržava ovakvu tehnologiju ili je ona isključena, informacije na sajtu će i dalje biti dostupne, a čitanje istih omogućeno.
Pitanja i utisci
Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća u pristupanju informacijama na ovom sajtu, ili želite da svoje utiske podelite sa nama, kontaktirajte nas.