Obaveštenje o privatnosti i kolačićima na internet stranici je ispod.

Uvod

Ovom internet stranicom www.coca-colahellenic.com upravlja članica Coca‑Cola Hellenic grupe kompanija, čija je matična holding kompanija Coca‑Cola HBC AG (sa sedištem u Švajcarskoj, matičnim brojem CH-170.3.037.199-9 i registrovanoj adresi Turmstrasse 30, 6300 Zug, Switzerland).

Za sve pojave termina „naš“, „nas“, „mi“ ili „kompanija“ u okviru ove politike i u okviru opt-in obaveštenja se smatra da upućuju na Coca‑Cola HBC AG i sve njene podružnice, kako slučaj nalaže.

Coca‑Cola HBC AG je posvećena očuvanju privatnosti svih posetilaca internet stranice www.coca-colahellenic.com i zaštiti svih ličnih informacija koje nam možete poslati.

Ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima obezbeđujemo da bismo Vam pomogli da razumete šta možemo da uradimo bilo sa kojim ličnim informacijama koje dobijemo od Vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije Vi potvrđujete da prihvatate naše Obaveštenje o privatnosti i kolačićima i saglasni ste da možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične informacije na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima. Ako niste saglasni sa ovim Obaveštenjem, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke.

Šta su lične informacije?

Lične informacije su informacije o pojedincu koga je moguće identifikovatii, shodno važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

Informacije koje prikupljamo od Vas

Vi u principu možete da posetite ovu internet stranicu a da nam ni ne kažete ko ste niti nam otkrijete ijednu informaciju o sebi. Naši web serveri prikupljaju nazive domena, ne e-mail adrese posetilaca. Pored toga, postoje i delovi ove internet stranice gde će nam možda trebati Vaše lične informacije u neku konkretnu svrhu, kao na primer da Vam obezbedimo neke informacije koje su Vam potrebne i u kom slučaju morate da se registrujete na našu internet stranicu.

To obavljamo putem online obrazaca i svaki put nam šaljete svoje podatke elektronskom poštom. Informacije koje od Vas prikupljamo mogu da obuhvate Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, broj faksa ili e-mail adresu. Videćete da niste u obavezi da nam šaljete nikakve dodatne informacije koje tražimo a one nisu neophodne niti je objektivno da ih tražimo da bismo Vam pružili usluge koje ste zahtevali.  Možemo i da prikupljamo informacije o Vama preko elektronske pošte ili dopisa koje nam šaljete.

Upotreba prikupljenih informacija

Informacije o nazivu domena koje prikupljamo se ne koriste za Vašu ličnu identifikaciju već se sakupljaju da bismo odredili broj poseta, prosečno vreme provedeno na internet stranici, pregledane stranice itd. Te informacije koristimo da procenimo korišćenje naše internet stranice i poboljšamo njen sadržaj.

Kada prikupljamo ostale lične informacije od Vas uz Vašu saglasnost, kao što su ime i prezime i e-mail adresa (na primer upotrebom online obrazaca ili preko elektronske pošte), mi Vas u principu obaveštavamo u vreme prikupljanja podataka o tome kako ćemo koristiti te lične informacije. Lične informacije koje nam šaljete ili koje mi prikupljamo putem ove internet stranice možemo da koristimo i u sledeće svrhe:

Ako u budućnosti ne budete želeli da Vas kontaktiramo, obavestite nas.

Kolačići

Ova internet stranica koristi kolačiće kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika na našoj internet stranici. Oni nam pomažu da Vam omogućimo dobro iskustvo prilikom pretraživanja naše internet stranice a omogućava nam i da poboljšamo svoju internet stranicu.

Serveri koji se nalaze u okviru Coca‑Cola HBC a njima upravljaju pružaoci usluga trećih lica (koji se možda nalaze van EEA) automatski evidentiraju podatke o Vašoj poseti na ovu internet stranicu na osnovu Vaše IP adrese.

Kolačić je mala datoteka sa slovima i brojevima koju memorišemo na Vašem pregledaču i čvrstom disku Vašeg računara. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na harddisk Vašeg računara.

Kolačići učinkovitosti: Ovi kolačići prikupljaju informacije kako bismo bili u mogućnosti da poboljšavamo internet stranicu.

__utma prati broj poseta svakog korisnika i vreme prve, prethodne i trenutne posete (verovatno delimično i zbog duple provere).
__utmb se koriste za praćenje vremena provedenog na internet stranici – kada poseta i počinje i kada se otprilike završava
__utmc se koriste za praćenje vremena provedenog na internet stranici – kada poseta i počinje i kada se otprilike završava. Brzo ističe.
__utmz prati lokaciju sa koje je posetilac došao (pregledač, ključna reč za pretragu, link)

 

Kako da deaktiviram/aktiviram kolačiće?

Imate mogućnost da prihvatate ili odbacujete kolačiće izmenom podešavanja u Vašem pregledaču. Međutim, možda nećete moći da koristite sva interaktivna svojstva naše internet stranice ako deaktivirate kolačiće.

Postoji dosta načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte uputstva za svoj pregledač ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Na primer, kada koristite Internet Explorer, možete da odete na kartice Tools/Internet options/Security i Privacy da biste prilagodili pregledač svojim očekivanjima. Ako koristite različite računare na različitim lokacijama, moraćete da se postarate da svaki pregledač bude podešen prema Vašim potrebama u pogledu kolačića.

Neki moderni pregledači imaju svojstvo da analiziraju politike o privatnosti internet stranica i da omoguće  korisniku da upravlja svojim potrebama u pogledu privatnosti. To je poznato kao ‘P3P’ svojstvo (eng.Privacy Preferences Platform).

Lako možete da izbrišete bilo koji kolačić koji se nalazi u direktorijumu sa kolačićima u Vašem pregledaču. Na primer, ako koristite Microsoft Windows Explorer:

Ako ne koristite Microsoft Windows Explorer, trebalo bi da odaberete ‘cookies’ u funkciji ‘Help’ za informacije o tome gde možete da pronađete direktorijum sa kolačićima.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam šaljete će se čuvati na serveru u Velikoj Britaniji i moći će da im pristupi ili će se možda proslediti našem osoblju koje radi van Velike Britanije i trećim licima, poslovnim partnerima, državnim organima i organima za sprovođenje zakona, pravnim sledbenicima naše kompanije i dobavljačima koje angažujemo za obradu informacija u naše ime, od kojih se neki možda nalaze i van Evropskog ekonomskog prostora, koji rade za nas u svrhe postavljene u ovoj politici ili druge svrhe koje Vi odobravate.

Međutim, da bismo Vam obezbeđivali naše proizvode i usluge, možda ćemo morati da podelimo Vaše lične informacije sa drugim kompanijama u okviru Coca‑Cola Hellenic grupe kompanija i/ili sa pružaocima usluga trećih lica koji obrađuju podatke u naše ime. Ako nam prosledite lične informacije, to znači da ste saglasni sa takvim otkrivanjem informacija.

Pošto Coca‑Cola HBC AG posluje na globalnom nivou, možda ćemo želeti da prenesemo Vaše informacije i u druge države, uključujući i države van Evropskog ekonomskog prostora (EEA). Međutim, dok su pod našom kontrolom, uvek nastojimo da Vaše lične informacije imaju isti nivo zaštite kao što bi imale da su ostale u okviru EEA, uključujući i nastojanje da budu bezbedne i da se koriste samo u skladu sa našim uputstvima i u dogovorenu svrhu(e).

Posebno napominjemo da ćemo, ako se prijavite za našu uslugu korporacijskog emitovanja putem interneta, tražiti od Vas da nam date svoju saglasnost da Vaše lične podatke prosleđujemo našoj agenciji za emitovanje putem interneta u SAD da bi Vam pružala te usluge u naše ime. Sva gorepomenuta lica obrađuju informacije, ispunjavaju i isporučuju porudžbine i pružaju usluge podrške u naše ime. Možda ćemo proslediti prikupljene informacije o upotrebi naše internet stranice trećim licima ali to neće obuhvatiti informacije koje se mogu koristiti za Vašu identifikaciju.

Zadržavamo pravo da otkrijemo Vaše lične informacije kada je tako propisano zakonom ili kada mislimo da je otkrivanje informacija neophodno za zaštitu naših prava i/ili usaglašavanje sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom nadležne ustanove ili bilo kojim obaveznim zakonskim procesom.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Najzad, ako naša kompanija uđe u zajednički poduhvat sa ili se proda ili spoji sa drugim poslovnim subjektom, Vaše informacije mogu da budu otkrivene novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Ukoliko to nije obavezno po zakonu, nećemo na drugi način bez Vaše saglasnosti deliti, prodavati niti distribuirati bilo koje informacije koje ste nam poslali.

Korisnici koji imaju 16 godina i mlađi

Ako imate 16 ili manje godina, obezbedite dozvolu roditelja ili staratelja pre nego što nam pošaljete ikakve lične informacije. Korisnicima koji nemaju pomenutu saglasnost nije dozvoljeno da nam šalju svoje lične informacije.

Druge internet stranice

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim intenet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi Vam preporučujemo da pročitate obaveštenja o privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe bilo kojih internet stranica na koje ulazite putem veza, referenci ili interfejsa.

Bezbednost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka

Preduzimamo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere da bismo zaštitili Vaše informacije od pristupa neovlašćenih osoba kao i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako u online tako i u offline režimu. Zadržaćemo Vaše informacije tokom razumnog vremenskog perioda ili koliko je to zakonski propisano.

Prenos putem interneta i odricanje

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama potvrđujete i saglasni ste da i mi obrađujemo lične informacije na taj način.

Mada Coca‑Cola HBC AG sprovodi razumne mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će Vaš pristup internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

 

Pristupanje informacijama i njihovo ažuriranje

Imate pravo da pogledate lične informacije koje posedujemo o Vama i možete od nas da tražite da izvršimo potrebne izmene da bismo obezbedili njihovu tačnost i ažuriranost. Ukoliko to želite, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Contact us. Po zakonu imamo pravo da naplatimo malu administrativnu taksu kako bismo pokrili troškove koje imamo obezbeđujući Vam informacije koje posedujemo o Vama.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na našu upotrebu Vaših ličnih informacija ili u slučaju bilo kakvih pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima, kontaktirajte nas preko kontakt podataka sa stranice Contact us. Vaša pitanja su dobrodošla, kao i bilo kakve sugestije koje možete imati o ovom Obaveštenju o privatnosti i kolačićima.
Izmene ove politike

Povremeno proveravajte ovo Obaveštenje o privatnosti i kolačićima da biste bili obavešteni u slučaju bilo kakvih izmena. Iako zadržavamo pravo izmene ili dopune ove politike, obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim većim izmenama u roku od bar 30 dana nakon izmene i, ako je prikladno, slanjem obaveštenja elektronskom poštom.