Naš cilj je da ograničimo sopstveni uticaj na klimatske promene i da realizujemo sve naše poslovne aktivnosti na održiv način. Verujemo da industrija ima ključnu ulogu u pronalaženju održivih rešenja oko današnjih klimatskih izazova.