CCHBC (Kompanija) je posvećena zaštiti podataka o ličnosti stečenih u vezi sa obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti

CCHBC (Kompanija) je posvećena zaštiti podataka o ličnosti stečenih u vezi sa obavljanjem svojih poslovnih aktivnosti, u skladu sa važećim zakonodavnim i regulatornim okvirom u vezi sa obradom podataka o ličnosti i očuvanjem svog ugleda i konkurentnog tržišnog položaja time što čuva podatke svojih klijenata.

Raspoloživa politika određuje principe privatnosti i prakse koje bi trebalo primenjivati u kompanijskom okruženju, imajući u vidu lokalne zakone i propise za zaštitu podataka o ličnosti. Ova politika se primenjuje na sve oblike podataka, informacionih sistema, radnji i procesa unutar okruženja Kompanije koji obuhvataju prikupljanje, skladištenje, upotrebu i prenos podataka o ličnosti.

Ova politika se primenjuje na sve zaposlene u Kompaniji i na njene ogranke širom sveta, kao i na bilo koje spoljašnje poslovne partnere (kao što su dobavljači, izvođači, dobavljači i drugi pružaoci usluga) koji primaju, šalju, prikupljaju,
pristupaju ili obrađuju na bilo koji način podatke o ličnosti u ime Kompanije.