Ukrajina je priznata kao najbolja sveobuhvatna kompanija i komercijalno tržište u nagradama globalnog kupca i komercijalnog liderstva kompanije Coca-Cola.

Petak, 3. jun 2016

Ukrajina je priznata kao najbolja sveobuhvatna kompanija i komercijalno tržište u nagradama globalnog kupca i komercijalnog liderstva kompanije Coca-Cola.