Projekat otkrivanja ugljenika (CDP) je jedini globalni sistem za kompanije koje mere i dele vitalne informacije o životnoj sredini. CDP je dao Coca-Cola HBC rejting A, što ukazuje na našu posvećenost odgovornosti za životnu sredinu.

Sreda, 1. januar 2014

Projekat otkrivanja ugljenika (CDP) je jedini globalni sistem za kompanije koje mere i dele vitalne informacije o životnoj sredini. CDP je dao Coca-Cola HBC rejting A, što ukazuje na našu posvećenost odgovornosti za životnu sredinu.