Inicijativa na osnovu ciljeva nauke objavila je da je Coca-Cola HBC jedna od 12 kompanija koje implementiraju odobrene ciljeve emisije ugljenika iz nauke.

Ponedeljak, 21. decembar, 2015

Inicijativa na osnovu ciljeva nauke objavila je da je Coca-Cola HBC jedna od 12 kompanija koje implementiraju odobrene ciljeve emisije ugljenika iz nauke.