Program Coca-Cola HBC Hungary “Wake Your Body” je ponovo počastvovan - ovog puta sa međunarodnom nagradom Sustainable Brand.

Sreda, 25. maj 2016

Program Coca-Cola HBC Hungary “Wake Your Body” je ponovo počastvovan – ovog puta sa međunarodnom nagradom Sustainable Brand.