Coca-Cola HBC Hungary je druga najatraktivnija kompanija za rad u FMCG sektoru u 2013. godini - šesta u celini - prema anketi najpoželjnijih poslodavaca, koju su sastavili Aon Hevitt i AIESEC.

Utorak, 1. januara 2013

Coca-Cola HBC Hungary je druga najatraktivnija kompanija za rad u FMCG sektoru u 2013. godini – šesta u celini – prema anketi najpoželjnijih poslodavaca, koju su sastavili Aon Hevitt i AIESEC.