Coca-Cola HBC u Rumuniji dobila je najbolji projekat organizacione kulture i angažovanja za svoj strateški okvir Play on Win na HR Excellence nagradama.

Utorak, 1. januara 2013

Coca-Cola HBC u Rumuniji dobila je najbolji projekat organizacione kulture i angažovanja za svoj strateški okvir Play on Win na HR Excellence nagradama.