Coca-Cola HBC Moldavija je 2013. postala druga u 2013. godini AKSA Management Consulting studiju Najbolje kompanije za rad.

Utorak, 1. januara 2013

Coca-Cola HBC Moldavija je 2013. postala druga u 2013. godini AKSA Management Consulting studiju Najbolje kompanije za rad.