Naši napori za dopunjavanje vode i promociju specijalnog rezervata prirode Gornja Dunava na severu Srbije prepoznali su nagrade za inovacije svetske beverage 2014 na BRAUBeviale.

Sreda, 1. januar 2014

Naši napori za dopunjavanje vode i promociju specijalnog rezervata prirode Gornja Dunava na severu Srbije prepoznali su nagrade za inovacije svetske beverage 2014 na BRAUBeviale.