Coca-Cola HBC je dobila poziciju u Indeksu globalnog indikatora liderstva za klimatske promene u okviru CDP-a za 2014. godinu, u kojoj su navedene sve kompanije koje vode klimu.

Sreda, 1. januar 2014

Coca-Cola HBC je dobila poziciju u Indeksu globalnog indikatora liderstva za klimatske promene u okviru CDP-a za 2014. godinu, u kojoj su navedene sve kompanije koje vode klimu.