FTSE4Good je pionirska serija globalnih održivih investicionih indeksa, dizajnirana da identifikuje kompanije koje pokazuju snažnu praksu zaštite životne sredine, socijalne i upravne (ESG) mere prema međunarodnim standardima.

FTSE4Good je pionirska serija globalnih održivih investicionih indeksa, dizajnirana da identifikuje kompanije koje pokazuju snažnu praksu zaštite životne sredine, socijalne i upravne (ESG) mere prema međunarodnim standardima.

FTSE4Good