Coca-Cola HBC je osvojila prestižnu nagradu za upravljanje rizicima - u menadžmentu rizika za kućne i osigurane rizike na Britanskim nagradama za osiguranje 2016. godine.

Ponedeljak, 25. jul 2016

Coca-Cola HBC je osvojila prestižnu nagradu za upravljanje rizicima – u menadžmentu rizika za kućne i osigurane rizike na Britanskim nagradama za osiguranje 2016. godine.