Politika mbi kontributet në komunitet e Coca-Cola HBC fokusohet në fusha kryesore investuese, përkrah përfshirjen e punëtorëve dhe strategjinë e biznesit, standardizon qasjen tonë ndaj Grupit; dhe, ndihmon që të inspirojë një të ardhme më të mirë përmes përkrahjes së qëndrueshme dhe afatgjate për përfituesit