Respekti për të drejtat e njeriut është jetik për Coca-Cola HBC dhe komunitetet ku ne operojmë. Ne jemi të përkushtuar që t’i trajtojmë njerëzit me dinjitet dhe respekt