Ne jemi të përkushtuar që të minimizojmë rrezikun e lëndimeve dhe vdekjeve që vijnë si pasojë e aksidenteve me vetura gjatë punës dhe inkurajojmë të gjithë punëtorët që të zbatojnë praktika të sigurisë edhe gjatë kohës sa nuk janë në orar të punës