Coca-Cola HBC është e përkushtuar për sjellje etike dhe ka zero tolerancë ndaj korrupsionit