Raporti ynë i integruar për vitin 2013 mori në shtëpi çmimin më të mirë të vlerës së përbashkët strategjik në Accolades të Raportit Strategjik të Londrës, të prezantuar nga revista Communicate dhe Value Future.

Raporti ynë i integruar për vitin 2013 mori në shtëpi çmimin më të mirë të vlerës së përbashkët strategjik në Accolades të Raportit Strategjik të Londrës, të prezantuar nga revista Communicate dhe Value Future.