Kjo arritje unike në sektorin e pijeve demonstron praktikat kryesore të qëndrueshmërisë së Coca-Cola HBC dhe raportimin transparent.

Kjo arritje unike në sektorin e pijeve demonstron praktikat kryesore të qëndrueshmërisë së Coca-Cola HBC dhe raportimin transparent.