Coca-Cola HBC është emëruar Udhëheqësi i Industrisë - kompania me performancë më të mirë në sektorin e pijeve - dhe iu dha shpërblimi i klasës së artë në vlerësimin vjetor të qëndrueshmërisë së korporatave të RobecoSAM.

E martë, 26 janar 2016

Coca-Cola HBC është emëruar Udhëheqësi i Industrisë – kompania me performancë më të mirë në sektorin e pijeve – dhe iu dha shpërblimi i klasës së artë në vlerësimin vjetor të qëndrueshmërisë së korporatave të RobecoSAM.