Fabrika e Ploiestit në Rumani mori certifikatën e parë të standardit Evropian për mbikëqyrje të ujit.

E martë, 1 janar 2013

Fabrika e Ploiestit në Rumani mori certifikatën e parë të standardit Evropian për mbikëqyrje të ujit.