Iniciativa për Synimet e Bazuara në Shkencë njoftoi se Coca-Cola HBC është një nga vetëm 12 kompani që zbatojnë objektivat e miratuara shkencore të emetimit të karbonit.

E hënë, 21 dhjetor 2015

Iniciativa për Synimet e Bazuara në Shkencë njoftoi se Coca-Cola HBC është një nga vetëm 12 kompani që zbatojnë objektivat e miratuara shkencore të emetimit të karbonit.