CCHBC është vlerësuar si "Prime" nga raporti i vlerësimit të ISS-oekom që vërteton se ajo përmbush kërkesat e kërkuara të ISS-oekom lidhur me performancën e qëndrueshmërisë në sektorin e ushqimit dhe pijeve.

CCHBC është vlerësuar si “Prime” nga raporti i vlerësimit të ISS-oekom që vërteton se ajo përmbush kërkesat e kërkuara të ISS-oekom lidhur me performancën e qëndrueshmërisë në sektorin e ushqimit dhe pijeve.