Coca-Cola HBC Hungaria është kompania e dytë më atraktive për të punuar në sektorin e FMCG në 2013 - dhe së gjashti në përgjithësi - sipas anketës më të pëlqyeshme të punëdhënësve, hartuar nga Aon Hewitt dhe AIESEC.

E martë, 1 janar 2013

Coca-Cola HBC Hungaria është kompania e dytë më atraktive për të punuar në sektorin e FMCG në 2013 – dhe së gjashti në përgjithësi – sipas anketës më të pëlqyeshme të punëdhënësve, hartuar nga Aon Hewitt dhe AIESEC.