Në çmimet e Trade Magazin, Coca-Cola System në Hungari iu dha medalje ari dhe argjendi për Coca-Cola EURO 2012 dhe Back to School nga fushatat Fanta, respektivisht në kategorinë e Pijeve.

E martë, 1 janar 2013

Në çmimet e Trade Magazin, Coca-Cola System në Hungari iu dha medalje ari dhe argjendi për Coca-Cola EURO 2012 dhe Back to School nga fushatat Fanta, respektivisht në kategorinë e Pijeve.